İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Amacıyla;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ya da özel tüm düzenlemelere uyulmaktadır.
  • Kazaları önlemek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
  • Sistemimizi sürekli geliştirmekteyiz.
  • Yaptığımız işler sırasında çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanları işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak için gerekli tedbirleri almaktayız.
  • Kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli olarak izleyerek gerekli düzenlemeleri yapmakta ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlamaktayız.
  • İş Sağlığı ve İş güvenliği bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürekli olarak yürütmekteyiz.
  • Hem şirket içinde, hem dışında yaşadığımız gelişmeleri, performansımızı paylaşmayı, toplumu ve çalışanlarımızı bilgilendirmeyi, bilgi paylaşımında şeffaflığı esas almaktayız.